Working Dog Forums banner
1 - 20 of 27 Posts

· Registered
Joined
·
19 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hello, I'm new on this forum. We have 3 Australian Cattle dogs and 1 mixed Belgium shepardxDutch shepard.
The oldest ACD is a retired SAR dog,the red ACD was a IPO dog and is now a SAR dog,The youngest ACD (9months) is also in training for SAR and the mixed is a IPO dog.

 

· Premium Member
Joined
·
20,208 Posts
Edwin de Vries said:
Hello, I'm new on this forum. We have 3 Australian Cattle dogs and 1 mixed Belgium shepardxDutch shepard.
The oldest ACD is a retired SAR dog,the red ACD was a IPO dog and is now a SAR dog,The youngest ACD (9months) is also in training for SAR and the mixed is a IPO dog.,,,,
Welcome! I am not able to see your pics. Anyone else?
 

· Premium Member
Joined
·
3,750 Posts
Edwin de Vries said:
Kristina Senter said:
Although, man I feel sorry for you'r dutchie in that bitework pic. I'd have laid my decoy out for a jam like that.
-Kristina
I'm sorry but that is a bit diificult to translate for me. :cry:
Edwin, (vrije)vertaling voor je:

\"Ik heb medelijden met je HHtje in de bijtfoto. Ik had mijn pakwerker knock-out geslagen als hij mijn hond zo blockte.\"

Ik denk dat Kristina bedoelt dat haar nek zo dubbel geslagen is op de foto, maar dit is het moment van oppakken denk ik..en vertekent de foto wat door de timing?
 
1 - 20 of 27 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top